CUPRINS NR. 1 AN 2008

Abrevieri

I. STUDII

1. Drept privat

Ioan LEŞ, Caracterul devolutiv al recursului reglementat de art. 304¹ C. proc. civ. (Rezumat/Abstract)

Eugen CHELARU, Aspecte juridice ale prelevării de organe, ţesuturi şi celule umane în vederea transplantului (Rezumat/Abstract)

Călina JUGASTRU, Expunerea drepturilor personalităţii (Rezumat/Abstract)

Cornelia MUNTEANU, Câteva consideraţii asupra posesiei în dreptul comparat (Rezumat/Abstract)

Laura-Maria CRĂCIUNEAN, Scurtă incursiune istorică cu privire la evoluţia noţiunii de drept de proprietate şi a limitelor acestuia, în dreptul francez şi cel englez (Rezumat/Abstract)

Sebastian SPINEI, Recursurile speciale în procedura civilă română. I. Recursurile speciale în perioada antebelică (Rezumat/Abstract)

Adrian CIRCA, Promisiunea de porte-fort şi articolul 973 din Codul civil român (II) (Rezumat/Abstract)

Dana-Elena MORAR, Aspecte privind dreptul la viaţă privată a persoanei fizice (Rezumat/Abstract)

Ada HURBEAN, Reflecţii în legătură cu noţiunea de violenţă (Rezumat/Abstract)

Adrian ZAHARIA, Anca BORDEIANU, Scurte consideraţii cu privire la dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor în România şi în unele state membre ale Uniunii Europene (Rezumat/Abstract)

Nadia Cerasela DARIESCU, Cosmin DARIESCU, Noua competenţă internaţională a instanţelor române în materia divorţului şi a anulării căsătoriei în relaţiile României cu Republica Polonă (Rezumat/Abstract)

Cristina ACHIM, Iulia BOIDACHI, Ioana POIANĂ, Interpunerea de persoane – formă a simulaţiei (Rezumat/Abstract)

Emil-George IOANI, Dreptul de proprietate intelectuală şi libertatea de exprimare în Europa (Rezumat/Abstract)

2. Drept public

Philippe ACHILLEAS, 50 Ans de droit de l’espace (Rezumat/Abstract)

Daiana Maura VESMAŞ, Despre natura juridică a Comunităţilor Europene şi a dreptului comunitar european (Rezumat/Abstract)

Bianca SELEJAN-GUŢAN, Răspunderea penală a membrilor Guvernului – între politică şi Constituţie (Rezumat/Abstract)
 
Nicola IORDAN, Consideraţii cu privire la OUG nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Rezumat/Abstract)

Nicolaie ŞUTEU, Combaterea corupţiei – cale de a reduce economia subterană (Rezumat/Abstract)

Ana MOCANU-SUCIU, Sancţiunile administrative şi măsurile cu caracter administrativ – noţiuni cu caracter şi efecte distincte (Rezumat/Abstract)

Olimpiu A. SABĂU-POP, Câteva probleme pe care le implică răspunderea penală a persoanei juridice pentru infracţiunile de corupţie, în dreptul francez şi american (Rezumat/Abstract)
                          

II. DREPTUL NOILOR TEHNOLOGII

Fréderic PERON, Introduction a la facture électronique: du droit français et suisse (Rezumat/Abstract)

Joseph A. CANNATACI, Lex Personalitis: personality, law and technology in the 21st Century (Rezumat/Abstract)

III. JURISPRUDENŢĂ REZUMATĂ

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, selecţie şi rezumat Bianca SELEJAN-GUŢAN

IV. RECENZII

Michael Reimon, Helmut Weixler, Die sieben Todsuenden der EU. Vom Ausverkauf einer großen Idee, Verlag Carl Ueberreuter, Viena, 2006, 192 p. (Daiana Maura VESMAŞ)


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map