CUPRINS NR. 1 AN 2009

Abrevieri

I. LAUDATIO pentru Excelenţa Sa Ion Deleanu, profesor universitar dr. la Facultatea de Drept, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu prilejul decernării Titlului Academic de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

Alocuţiunea Excelenţei Sale, Profesorul Ion DELEANU

II. STUDII

1. Drept privat

Marcos Sacristan REPRESA, Refundición y reforma del Derecho de Consumo. Evolución reciente de este sector en el Ordenamiento español (Rezumat/Abstract)

Ion TURCU, Mădălina STAN, „Falimentul” legii insolvenţei – pledoarie pentru o necesară înnoire a conceptului de insolvenţă(Rezumat/Abstract)

Marioara ŢICHINDELEAN, Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale prin prisma normelor dreptului comunitar şi naţional (Rezumat/Abstract)

Codruţa HAGEANU, Probleme controversate privind protecţia copilului şi adopţia (Rezumat/Abstract)

Calina JUGASTRU, Dreptul şi proverbele. II. Proprietatea. Obligaţiile, contractele (Rezumat/Abstract)

Cornelia MUNTEANU, Observaţii asupra fructelor şi productelor (Rezumat/Abstract)

Adrian CIRCA, Contractul colectiv de muncă şi relativitatea efectelor convenţiilor (Ii) (Rezumat/Abstract)

Monica GHEORGHE, Rolul statului în soluţionarea conflictelor de muncă (Rezumat/Abstract)

Andreea TÂRŞIA, Fuziunea transfrontalieră a societăţilor comerciale (II) (Rezumat/Abstract)

2. Drept judiciar privat

Ioan LEŞ, Asigurarea unei jurisprudenţe unitare în perspectiva viitorului Cod de procedură civilă (Rezumat/Abstract)

Jaques ISNARD, Le statut de l’huissier de justice dans le monde (Rezumat/Abstract)

Sebastian SPINEI, Recursurile speciale în procedura civilă română. III. Recursurile speciale în procedura civilă română în perioada contemporană (Rezumat/Abstract)

3. Drept public

Mircea Sandu BĂDILĂ, Tactica efectuării confruntării în faza cercetării judecătoreşti (Rezumat/Abstract)

Marcel Ioan RUSU, Mandat de executare. Emitere şi punere în executare (Rezumat/Abstract)

Nicola IORDAN, Guvernarea prin adoptarea excesivă a ordonanţelor (Rezumat/Abstract)

Cristina ONEŢ, Insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale – între posibilitate şi realitate (Rezumat/Abstract)

Carmen POPA, Redimensionarea rolului statului în economie (Rezumat/Abstract)

Ana MOCANU-SUCIU, Suspendarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici pe durata cercetării disciplinare (Rezumat/Abstract)

Horaţiu Alexandru RUSU, Accepţiuni contemporane ale noţiunii de „constituţionalizare” (Rezumat/Abstract)

Laurenţiu ŞONERIU, Consideraţii privind compatibilitatea OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare cu dreptul comunitar european (Rezumat/Abstract)

Ioana POIANĂ, Biodetecţia judiciară a comportamentului simulat. Poligraful (I) (Rezumat/Abstract)

III. DREPTUL NOILOR TEHNOLOGII

Philippe ACHILLÉAS, Le contrôle des marches dans le secteur des communications électroniques (Rezumat/Abstract)

Fréderic PERON, Le consommateur et le contrat de commerce électronique dans un environnement international. La simplification des règles de conflits de lois et de juridictions par l’harmonisation européenne (Rezumat/Abstract)

Georgeta BASARABESCU, Aspecte privind prelucrarea datelor în domeniul dreptului penal (Rezumat/Abstract)

Raul HODOŞ, Obligaţia de informare în cazul încheierii contractelor electronice (Rezumat/Abstract)

Bertrand VANDEVELDE, Aspects juridiques des sites Internet Web 2.0 (Rezumat/Abstract)

IV. JURISPRUDENŢĂ REZUMATĂ

Practica Tribunalului Sibiu în materie civilă şi în materia litigiilor de muncă şi asigurărilor sociale pe anul 2009, selecţie şi rezumat, conf. univ. dr. Marioara ŢICHINDELEAN


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map