CUPRINS NR. 1 AN 2010

Abrevieri

I. STUDII

1. Drept privat

Ovidiu UNGUREANU, Cornelia MUNTEANU, Drepturile personalităţii: dreptul la propria imagine în noul Cod civil (Rezumat/Abstract)

Maria Fernanda JUPPET EWING, Una visión general sobre el beneficio de la delación compensada en el sistema legal chileno (Rezumat/Abstract)

Nicolás OXMAN, El derecho penal ante el almacenamiento de material pornográfico infantil ¿Una manifestación del derecho penal del enemigo? (Rezumat/Abstract)

Carmen ALONSO LEDESMA, Algunas reflexiones sobre la función (utilidad) del capital social como técnica de protección de los acreedores (Rezumat/Abstract)

Luis María MIRANDA SERRANO, La mercantilidad del contrato como problema en el ordenamiento jurídico español (Rezumat/Abstract)

Cristina TUDOR, La cuantificación de danos y perjuicios en la aplicación privada del derecho europeo de la competencia (Rezumat/Abstract)

Monica GHEORGHE, Reglementarea conflictelor de muncă şi soluţionarea acestora în legislaţia unor state, nemembre ale Uniunii Europene (Rezumat/Abstract)

Andreea Corina TÂRŞIA, Aspecte jurisprudenţiale privind condiţiile declanşării procedurii reorganizării judiciare (Rezumat/Abstract)

Cristina Ramona DUŢĂ, Câteva consideraţii privind convenţia matrimonială (Rezumat/Abstract)

Ioan MUNTEAN, Aspecte teoretice şi practice privind cauza actului juridic (Rezumat/Abstract)

Adrian Alexandru BANCIU, Simulaţia în convenţiile matrimoniale (Rezumat/Abstract)

2. Drept judiciar privat

Ioan LEŞ, Intervenţia terţilor în concepţia noului Cod de procedură civilă (Rezumat/Abstract)

James A. STRAZZELLA, The concept of „Presence” in the Law (Rezumat/Abstract)

George Eduard ROGHINĂ, Consideraţii cu privire la „Dreptul la o durată rezonabilă a procesului civil” instituit de articolul 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului (Rezumat/Abstract)

Alexandru SUCIU, Incidente procesuale care afectează cercetarea în fond a acţiunii civile (I) (Rezumat/Abstract)

Cornel TEREACĂ, Principalele titluri executorii (Rezumat/Abstract)

Oana Roxana BEURAN, Armonizarea procedurilor notariale cu reglementările europene (Rezumat/Abstract)

3. Drept public

Fréderic PERON, La liberté de l’espace face aux intérêts prives et publiques (Rezumat/Abstract)

Carmen POPA, Garantarea dreptului la libertate şi siguranţă al persoanei în faţa instanţelor de judecată naţionale şi în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu referire la termenul rezonabil al procedurilor (Rezumat/Abstract)

Laura-Maria CRĂCIUNEAN, Consiliul Europei, Uniunea Europeană şi România, despre libertatea gândirii, conştiinţei şi a religiei (Rezumat/Abstract)

Ana MOCANU-SUCIU, Legătura faptei ilicite cu funcţia încredinţată funcţionarului public în cadrul răspunderii patrimoniale a autorităţilor publice (Rezumat/Abstract)

Laurenţiu ŞONERIU, Uniunea Europeană în lumina modificărilor aduse de Tratatul de la Lisabona (Rezumat/Abstract)


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map