CUPRINS NR. 1 AN 2013

Abrevieri

I. EVOCARE

1. Drept privat

Marioara ŢICHINDELEAN, Contractul de muncă pe durată determinată în România între flexibilitate şi securitate

Silviu MORAR, Horaţiu DURA, Mihaela CERNUŞCĂ-MIŢARIU, Adrian CRISTIAN, Reflectarea drepturilor pacienţilor în noile coduri deontologice din domeniul medical

Gina ORGA-DUMITRIU, Polisemia contractului sau despre trei identităţi reprezentative: Contrat - Vertrag - Contract

Nadia C. ANIŢEI, The law applicable to formal conditions of matrimonial agreement

Florin I. MANGU, Contractul de negociere

Alexandru SUCIU, Elemente de noutate în privinţa instituţiei probelor în noul Cod de procedură civilă

2. Drept judiciar privat

Adrian FANU MOCA, Claudia ROŞU, Dispoziţiile generale referitoare la hotărârea judecătorească în noul Cod de procedură civilă

3. Drept public

Viktoriya SERZHANOVA, Utopian States

Constantin BUTIUC, Pedeapsa accesorie într-o nouă viziune sau numai o nouă reglementare

Iordan NICOLA, Unele consideraţii privind procesul de regionalizare în România

Marcel RUSU, Unele consideraţii privind minoritatea făptuitorului în noul Cod penal român

Cristina ONEŢ, Din nou despre criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale

Stancu ŞERB, Iulia BULEA, Poliţia locală, un nou pas spre reînfiinţarea Poliţiei administrative

Vasile VIDRIGHIN, The crime of sexual agression

Ana MOCANU-SUCIU, Mijloace juridice de aplicare a sancţiunilor contravenţionale complementare. Privire specială asupra ridicării autovehiculelor

Andreea Nicoleta DRAGOMIR, Conceptul de spaţiu public în context european


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map