CUPRINS NR. 1 AN 2014

Abrevieri

I. STUDII

1. Drept privat

Ioan LEŞ, Reglementarea nulită-ţilor în Noul Cod de procedură civilă

Antonio Márquez PRIETO, Empleo juvenil y reforma de la formación profesional en Espaňa: la forma-ción profesional dual

María SALAS PORRAS, La empleabilidad como nueva respon-sa¬bilidad del ciudadano conforme a la estrategia europea de empleo

uillaume PAYAN, Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012: La réforme du règlement “Bruxelles I”

Sofía MAIRAL MONTERO DE ESPINOSA, Trabajadores fronterizos por cuenta propia en situación de desempleo total: Reglamento 465/2012

Ianfred SILBERSTEIN, Autoritatea de supraveghere bancară şi instituţia de credit aflată într-o situaţie precară

Călina JUGASTRU, Procesul civil internaţional – aspecte de nouă reglementare

Cornelia MUNTEANU, Modalităţi de stingere a acţiunii în anulare

Cristina Elena TUDOR, Solicitările de invocare a sărăciei în cazurile antitrust – noi tendinţe marcate de criza economică actuală

Sebastian BODU, Elementele per-so¬nalităţii juridice a societăţii re-glementate de Legea nr. 31/1990

Iustin CIONCA, Partajul bunurilor comune ale soţilor în timpul căsătoriei

Nadia ANIŢEI, Legea naţională – punct de legătură conform dispo-ziţiilor Codului civil român

Luiza Cristina GAVRILESCU, Rezoluţiunea contractului – re-mediu subiectiv sau obiectiv?

2. Drept public

Constantin BUTIUC, Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice reglementate de Noul Cod penal

Wladyslaw Piotr WLAŹLAK, Ewa LENIART, Inquisitorial nature of the proceedings before the Military District Court in Rzeszow in cases of an attempt to change the political system or an attempt to remove the organs of state power by force

Cristina ONEŢ, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, de la necesitate la realitate

Laura-Maria CRĂCIUNEAN, Reguli speciale de protecţie a femeilor şi copiilor în timpul conflictelor armate

Ana MOCANU-SUCIU, Excepţia de nelegalitate

Emanuel TĂVALĂ, Etica în cultura juridică. Este dreptul determinat de moralitate?

II. ACTA INFORMAŢII

Bianca SELEJAN-GUŢAN, Confe-rinţa internaţională şi adunarea generală anuală a ELFA (European Law Faculty Association), ediţia 2014

Laura-Maria CRĂCIUNEAN, Horaţiu Alexandru RUSU, Activităţi ale studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu (februarie-martie 2014)

III. CONEXIUNI

Daniel MARA, Educaţia intercul-turală – matrice a sistemelor edu-caţionale actuale şi viitoare

Eva-Nicoleta BURDUŞEL, Intercultural communication – vector of reconciling differences. Case Study: Confucius Institute – best practice in understanding cultural diversity


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map