CUPRINS NR. 1 AN 2016

Abrevieri

I. EVOCARE

Alexandru BACACI, IN MEMORIAM OVIDIU UNGUREANU

II. RESTITUTIO

Ovidiu UNGUREANU, Reflectii asupra protectiei corpului uman. Prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane

III. STUDII

Antonio Dos SANTOS JUSTO, Precario Direito romano breve referencia aos direitos contemporaneos

Viktoriya SERZHANOVA, The process of forming the pridnestrovian Moldavian Republic and its implications

Gheorghe COMANITA, Durata masurii suspendarii provizorii a executarii silite în cadrul contestatiei la executare

Cornelia MUNTEANU, Consideratii privind protectia majorului prin interdictie judecatoreasca. Drept român și comparat

Calina JUGASTRU, Autoritatea parinteasca si obligatia de întretinere. Aspecte de drept international privat

Nadia Cerasela ANITEI, Reglementarea conflictelor de legi în situatii speciale conform normelor juridice din dreptul international privat român

Ianfred SILBERSTEIN, Rolul Bancii Nationale a României ca autoritate competenta în etapa de pregatire a rezolutiei institutiilor de credit

Emanuel TAVALA, „Si astfel toti oamenii (nu) devin frati...” - criza migrantilor între bunavointa si legislatie

Alexandru SUCIU, Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita

Manuel LUEDTKE, Procedura europeana a somatiei de plata

Madalina Elena MIHAILESCU, Scurte consideratii privind dreptul cetatenilor de a fi consultati în probleme de interes public

IV. JURISPRUDENTA COMENTATA SI ADNOTATA

Laura Maria CRACIUNEAN, Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale si Culturale al ONU: prima opinie de admitere a unei comunicari individuale (13 octombrie 2015). Lipsa accesului efectiv la o instanta în scopul protejarii dreptului la o locuinta adecvata (art. 2 par. 1 si art. 11 par. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale)

V. VARIA

Daniel MARA, Pregatirea programelor de formare continua

Lia BOLOGA, Aspects of cyberbullying. Student safety strategies

VI. RECENZII

Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Droit international prive, Tome I. Partie generale, 3e edition mise a jour, Presses Universitaires de France, Paris, 2014, 780 pages (Calina JUGASTRU)

VII. ACTA INFORMATII

Conferinta internationala aniversara Conventia cadru pentru protectia minoritatilor nationale - 20 de ani de la adoptarea de catre Consiliul Europei si ratificarea de catre România a documentului, Cluj Napoca, 30 aprilie 2015 (Laura Maria CRACIUNEAN)


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map