CUPRINS NR. 1-2 AN 2001

Abrevieri
Gânduri de început

I. STUDII

1. Drept privat

Ioan LEŞ, Mijloace procedurale destinate a remedia sau reforma greşelile săvârşite în cursul executării silite  (Rezumat/Abstract)

Ovidiu UNGUREANU, Reflecţii asupra protecţiei corpului uman. Prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane (Rezumat/Abstract)

Carmen POPA, Despre conţinutul real al dreptului pe care îl au instanţele de judecată de a reduce onorariile avocaţilor în lumina Legii nr. 51/1995 şi a Statutului profesiei de avocat (Rezumat/Abstract)

Călina JUGASTRU, Criterii orientative de apreciere a prejudiciilor morale şi a despăgubirilor în compensare(Rezumat/Abstract)

Radu Gheorghe GEAMĂNU, Obstacole (constrânromile) cu care se confruntă un investitor în România cu privire la transferul de tehnologie în vederea tehnologizării sau retehnologizării (Rezumat/Abstract)

Călina JUGASTRU, Încălcarea vieţii private – sursă a prejudiciilor extrapatrimoniale(Rezumat/Abstract)

Radu Gheorghe GEAMĂNU, Unele consideraţii cu privire la mecanismele INCOTERMS 2000 (Rezumat/Abstract)

Codruţa HAGEANU, Natura juridică a contractelor de închiriere între comercianţi (Rezumat/Abstract)

2. Drept public

Maria VESMAŞ, Dreptul constituţional în sistemul unitar de drept (Rezumat/Abstract)

Theodor MREJERU, Reglementarea legală a contenciosului administrativ în România (Rezumat/Abstract)

Daiana Maura VESMAŞ, Sarcinile statului contemporan şi sfera guvernării (Rezumat/Abstract)

Monica VLAD, Moarte şi stat. Perspectiva unui outsider asupra art. 9 din Constituţia Japoniei (Rezumat/Abstract)

Carmen POPA, Reflecţii legate de garantarea dreptului de apărare al intimaţilor inculpaţi, atunci când asistenţa juridică este obligatorie şi implicaţiile pe care efectul devolutiv şi extensiv al căilor ordinare de atac le poate avea asupra acestora (Rezumat/Abstract)

Daiana Maura VESMAŞ, Fundamentarea sarcinilor administraţiei publice în sistemul politico – administrativ contemporan (Rezumat/Abstract)

Constantin BUTIUC,  O privire asupra dreptului penal francez (Rezumat/Abstract)

Bianca SELEJAN-GUŢAN, Accesul individual la jurisdicţia Tribunalului Constituţional German (Rezumat/Abstract)

Manuel GUŢAN, Instituţia prefectului în perioada interbelică (1925-1938) (Rezumat/Abstract)

Marius Ioan MAZILU, Acţiunea civilă în procesele penale ce au ca obiect infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (Rezumat/Abstract)

Bianca SELEJAN-GUŢAN, Irelevanţa – o cauză „clasică” de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate (Rezumat/Abstract)

Manuel GUŢAN, Fundamentele ideologice şi programatice ale reformelor administraţiei publice locale din epoca lui Cuza (1848-1859)(Rezumat/Abstract)

Anda VARGA-SANTAI, Din nou despre infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului(Rezumat/Abstract)

Teodor BODOAŞCĂ, Acţiunea în justiţie în materia achiziţiilor publice(Rezumat/Abstract)

II. JURISPRUDENŢĂ REZUMATĂ

III. JURISPRUDENŢĂ GERMANĂ

Selecţie şi traducere, Eduard PREDIGER

IV. JURISPRUDENŢĂ ADNOTATĂ 

Viorica DUMITRACHE, Codruţa HAGEANU, Contract de vânzare-cumpărare. Nulitate. Preţ neserios. Distincţie între cauza şi motivul contractului

Viorica DUMITRACHE, Codruţa HAGEANU, Drept de extindere. Inadmisibilitate sub imperiul dispoziţiilor Legii locuinţei nr. 114/1996

V. DIN ISTORIA MARILOR UNIVERSITĂŢI

Cornelia MUNTEANU, Universitatea din Paris şi Sorbona

VII. RECENZII

Jean Carbonier, Droit civil. Introduction, 25 édition refondue, PUF, Paris, 1997 (Ovidiu UNGUREANU)

Ioan LEŞ, Proceduri civile speciale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000 (Kovács GÉZA)

Jean Larguier, Droit pénal général, 17 e édition, Dalloz, Paris, 1999 (Constantin BUTIUC)

Ph. Malaurie, Droit & Littérature. Anthologie, Edition Cujas, 1997 (Ovidiu UNGUREANU)

VIII. SIMPOZIOANE. CONGRESE

Vladimir HANGA, La lutte contre l’usure dans la République Romaine


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map