CUPRINS NR. 1-2 AN 2002

Abrevieri
Gânduri de început

I. STUDII

1. Drept privat

Alexandru BACACI, Precizări privind revocarea legatelor (Rezumat/Abstract)

Ovidiu UNGUREANU, Consideraţii privind eroarea în dreptul civil (Rezumat/Abstract)

Călina JUGASTRU, Eutanasia – de lege lata, de lege ferenda(Rezumat/Abstract)

Betinio DIAMANT, Legea 10/2001 şi aplicarea acesteia (Rezumat/Abstract)

Radu GEAMĂNU, Constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni în dreptul comparat român-francez (Constituirea prin subscripţie integrală şi simultană) (Rezumat/Abstract)

Ioan POPA, Despre gajul imobiliar (anticreză) (Rezumat/Abstract)

Traian LASZLO, Analiza condiţiilor de fond ale cecului (Rezumat/Abstract)

Andreea Elena TABACU, Articolul 31 din Carta Social Europeană Revizuită – dreptul la locuinţă – în lumina legislaţiei locative româneşti (Rezumat/Abstract)

Alina DUMITRU, Antrenarea răspunderii statelor pentru activităţi neinterzise de dreptul internaţional (Rezumat/Abstract)

2. Drept public

Ioan VIDA, Conceptualizarea juridică în procesul de elaborare a actelor normative (Rezumat/Abstract)

Monica VLAD, Popoarele indigene în dreptul internaţional: între tradiţia şi ficţiunea autodeterminării (Rezumat/Abstract)

Corvin LUPU, Aspecte referitoare la problema apartenenţei Basarabiei la România şi la relaţiile româno-sovietice, reflectate în documente diplomatice americane (Rezumat/Abstract)

Constantin BUTIUC,  Aspecte ale delincvenţei juvenile (Rezumat/Abstract)

Daiana Maura VESMAŞ, Democraţia contemporană şi sfera guvernării. Unele consideraţii cu caracter politic şi constituţional (Rezumat/Abstract)

Bianca SELEJAN-GUŢAN, Unele consideraţii privind accesul persoanelor la justiţia constituţională în Spania şi Portugalia (Rezumat/Abstract)

Manuel GUŢAN, Studiul Dreptului comparat în Facultăţile de Drept (Rezumat/Abstract)

Adrian Mirel PETRARIU, Câteva consideraţii asupra ontologiei dreptului (Rezumat/Abstract)

II. JURISPRUDENŢĂ REZUMATĂ

Selectată de V. DUMITRACHE şi C. HAGEANU

Eduard PREDIGER, Decizie a Comitetului pentru Drepturile Omului de pe lângă Naţiunile Unite

III. JURISPRUDENŢĂ GERMANĂ

Selecţie şi traducere, Eduard PREDIGER

IV. JURISPRUDENŢĂ ADNOTATĂ 

Laura CRĂCIUNEAN, Somaţia de plată. Nerespectarea procedurii prealabile a concilierii. Consecinţe.

Carmen POPA, Retraromea plânromii prealabile. Încetarea procesului penal. Achitare. În caz de retrarome a plânromii penale instanţa de control va verifica dacă soluţia de achitare a unuia dintre inculpaţi este corectă şi în caz afirmativ, o va menţine, fiindu-i mai favorabilă

V. EXAMEN DE PRACTICĂ JUDICIARĂ

Viorica DUMITRACHE, Codruţa HAGEANU, Practica judiciară în materia civilă a Curţii de Apel Alba-Iulia pe anul 2001.

 VI. DIN ISTORIA MARILOR UNIVERSITĂŢI

Cornelia MUNTEANU, Istoria Universităţii din Cluj (până la 1944)

VII. RECENZII

Jean Carbonier, Sociologie juridique (Ovidiu UNGUREANU)

Ovidiu Ungureanu, Alexandru Bacaci, Corneliu Turianu, Calina Jugastru, Principii şi instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 2002-2003 (Ion Cristinel RUJAN)

Ioan Lascu, Drept penal, partea generală, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, 407 p. (Betinio DIAMANT, Elena BLINDU)

Danièle Lochak, Les droits de l'homme, Editions La Découverte & Syros, Paris, 2002 (Bianca SELEJAN-GUŢAN)

Alain Boyer, Originile sionismului (Corvin LUPU)

VIII. ACTA – INFORMAŢII

Calina JUGASTRU, Gânduri la final de Hexagon

Bianca SELEJAN-GUŢAN, Le Concours Européen des Droits de l'homme René Cassin, XVIIIème édition, Strasbourg, 24-29 mars 2002

Andreea CRĂCIUN, Adriana ŢELEA, La dissolution des partis politiques et la cybercriminalité – thème du Concours Européen de Droits de l’Homme „René Cassin” – XVIIIème édition

 


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map