CUPRINS NR. 1-2 AN 2005 ACTA SUPLIMENT

Abrevieri

I. STUDII

1. Drept privat

Ovidiu UNGUREANU, Dreptul la onoare şi dreptul la demnitate (Rezumat/Abstract)

Radu-Gheorghe GEAMĂNU, Contractele industriale (I) (Rezumat/Abstract)

Codruţa HAGEANU, Circulaţia contractului de închiriere (Rezumat/Abstract)

Gina ORGA-DUMITRIU, Răspunderea contractuală a  cărăuşului pentru fapta unei alte persoane (Rezumat/Abstract)

Sebastian SPINEI, Istoricul recursului (Rezumat/Abstract)

Cornelia MUNTEANU, Consideraţii istorice privind noţiunea juridică de proprietate (Rezumat/Abstract)

Dana Elena MORAR, Dreptul la nume al persoanei fizice (Rezumat/Abstract)

Aurelia RUSU, Publicitatea imobiliară – evoluţie şi perspective (Rezumat/Abstract)

Laura-Maria CRĂCIUNEAN, Răspunderea proprietarului pentru abuzul de drept şi inconvenientele anormale de vecinătate (Rezumat/Abstract)

 2. Drept public

Gilbert GORNIG, Ioana RUSU, Termenul de „persoană care tulbură liniştea publică” în dreptul poliţienesc romman (Rezumat/Abstract)

Stéphane COTTIN, Le service public de diffusion du droit français sur l'Internet (Rezumat/Abstract)

Mircea BĂDILĂ, Noul Cod penal. Crime şi delicte privind manipularea genetică (Rezumat/Abstract)

Daiana Maura Vesmaş Unele consideraţii teoretice privind controlul politico-juridic asupra Executivului şi administraţiei publice româneşti contemporane(Rezumat/Abstract)

Manuel GUŢAN, Construind dreptul român modern – o cazuistică a importului juridic(Rezumat/Abstract)

Marcel Ioan RUSU, Codificarea administrativă – motivarea unui proces necesar (Rezumat/Abstract)

Vasile VIDRIGHIN, Aspecte privind activitatea serviciului de protecţie a victimelor şi reintregrare socială a infractorilor (Rezumat/Abstract)

Remus JUGASTRU, Identificarea criminalistică prin metoda genotipării A.D.N. (I) (Rezumat/Abstract)

Silviu MORAR, Noutăţi în domeniul reglementării legale a răspunderii disciplinare medicale (Rezumat/Abstract)

Cecilia VLAD, Mădălina MIHĂILĂ, Le renoncement à la peine et l’ajournement de l’application de la peine – institutions introduites dans le nouveau Code Pénal roumain (Rezumat/Abstract)

Ion REBECA, Aspecte cu privire la restricţia folosirii popririi în urmărirea sumelor de bani, în dreptul românesc şi în cel comparat (Rezumat/Abstract)

Ioana DRAGOMIR, George-Augustin DRAGOMIR, Trimiterea prejudiciară în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene (Rezumat/Abstract)

II. DREPTUL INTERNETULUI

Călina JUGASTRU, Les droits de la personnalité et l’Internet: tradition et perspectives dans le système juridique roumain (I) (Rezumat/Abstract)

Călina JUGASTRU,Drepturile personalităţii şi Internetul: tradiţie şi perspective în sistemul juridic românesc (I) (Rezumat/Abstract)

Ioana OLARU, Reconfigurarea noţiunii de „înscris” în dreptul tehnologiei informaţiilor (Rezumat/Abstract)

III. ACTE NORMATIVE NOI

Cristina ONEŢ, Evaziunea fiscală în lumina Legii nr.241/2005 (Rezumat/Abstract)

IV. JURISPRUDENŢĂ REZUMATĂ

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, selecţie şi rezumat Bianca SELEJAN-GUŢAN

Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, selecţie şi rezumat Codruţa HAGEANU şi Viorica DUMITRACHE

Jurisprudenţa Curţii de Apel Galaţi pe anul 2005 în materie comercială, maritimă şi fluvială, selecţie şi rezumat Alexandrina ZAHARIA

VI. RESTITUIRI

Constantin BUTIUC, Eveniment editorial interbelic

VII. RECENZII

Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°2, avril-juin, 2004, Dalloz, p.267-545 (Betinio DIAMANT, Cosmin SUCIU)

Patrice JOURDAIN, Les principes de la responsabilité civile, Dalloz, Paris, 2003, 168 p. (Laura-Maria CRĂCIUNEAN)

Biblioteca de Legislación, Codigo civil, Thomson civitas, 2003, 675p. (Betinio DIAMANT, Elena BLÎNDU)


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map