CUPRINS NR. 1-2 AN 2006

Abrevieri

I. STUDII

1. Drept privat

Ovidiu UNGUREANU, Moartea în dreptul civil (I) (Rezumat/Abstract)

Maria Mona PIVNICERU, Septimiu PANAINTE, Elementul alea în contractele încheiate pe piaţa de capital (Rezumat/Abstract)

Corina PETICĂ ROMAN, Privire comparativă asupra clasificării acţiunii civile (Rezumat/Abstract)

Gheorghe COMĂNIŢĂ, Mandatul aparent (Rezumat/Abstract)

Adrian CIRCA, Consideraţii pe marginea teoriei reprezentării în actele juridice civile (Rezumat/Abstract)

Laura-Maria CRĂCIUNEAN, Câteva consideraţii cu privire la istoricul, noţiunea şi natura juridică a exproprierii pentru cauză de utilitate publică (Rezumat/Abstract)

Dana Elena MORAR, Naşterea persoanei fizice între publicitate şi anonimat (Rezumat/Abstract)

Daniel-Marius COSMA, Noua noţiune a imobilului în determinarea obiectului cărţii funciare (Rezumat/Abstract)

Irimie MARGA, Raportul dintre dreptul civil religios şi dreptul canonic ortodox în România (Rezumat/Abstract)

 2. Drept public

Cristina ONEŢ, Sistemul fiscal românesc şi conceptele fundamentale ale acestuia (Rezumat/Abstract)

Bianca SELEJAN-GUŢAN, Dreptul la un mediu sănătos în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Rezumat/Abstract)

Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, Les musulmans et les droits de l'homme. Défis et perspectives dans les pays musulmans et en Occident(Rezumat/Abstract)

Marcel Ioan RUSU, Referatul de evaluare întocmit de serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare socială (Rezumat/Abstract)

Alexandrina ZAHARIA, Procedura administrării probelor în cauzele civile şi comerciale în statele mere ale Uniunii Europene în reglementarea Regulamentului (CE) nr.1206/2001(Rezumat/Abstract)

Remus JUGASTRU, Identificarea criminalistică prin metoda genotipării A.D.N. (II) (Rezumat/Abstract)

Bogdan IANCU, Câteva consideraţii privind problema delegării legislative în dreptul constituţional comparat (Rezumat/Abstract)

Andreea TABACU, Andreea DRĂGHICI, Libertatea presei scrise (Rezumat/Abstract)

II. DREPTUL INTERNETULUI

Frédéric PÉRON, La gestion des fréquences: entre aménagement des territoires et concurrence (Rezumat/Abstract)

Călina JUGASTRU, Drepturile personalităţii şi Internetul: tradiţie şi perspective în sistemul juridic românesc (II) (Rezumat/Abstract)

III. JURISPRUDENŢĂ REZUMATĂ

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, selecţie şi rezumat Bianca SELEJAN-GUŢAN

IV. RECENZII                                                                                                   

Gérard Cornu, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 6-e édition mise à jour avec locutions latines, Presses Universitaires de France, coll. Quadrige, 2004, 968 p. (Ovidiu UNGUREANU)

Le traité établissant une Constitution pour l’Europe. Analyses et commentaires – sous la direction de Vlad Constantinesco, Yves Gautier, Valérie Michel, 462 p. (Bianca SELEJAN-GUŢAN)

Gérard Cornu, Lingvistique juridique, 3-e édition, Montchrestien, 2005, 443 p. (Cornelia MUNTEANU)


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map