CUPRINS AN 2015 ACTA SUPLIMENT

Abrevieri

Alexandru-Marian BARBU, The legal advisor profession in Romania. The legal nature and comparison to the profession of attorney. Aspects of comparative law

Adriana-Florina BĂLĂŞOIU, Exigenţele impuse de principiul preeminenţei dreptului, reflectate în procedura prealabilă a contenciosului administrativ

Călin BERAR, Understanding and applying proportionality in criminal matters

Ramona-Mihaela BÎRLOG, Concluzii privind analiza trăsăturilor regimului semi-prezidenţial

Alina-Ramona BOGORIN ONCEANU, Aspects related to the nullity of the civil legal deed as regulated by the new Civil code

Lucian BOJIN, Teoriile clasice privind persoana juridică şi utilizările lor politice. Utilizarea ambivalentă a teoriilor pentru revendicări politice

Maria Irina BUDICĂ – IACOB, Demnitatea fiinţei umane. Libertatea de exprimare. Limitele libertăţii de exprimare. Sistem democratic. Jurisprudenţă CEDO. Tratament degradant

Ionela Cecilia BUTILĂ (ŞULEA), Aspecte privind evoluţia răspunderii juridice a încălcării dreptului de autor de la descoperirea tiparului până în zilele noastre

Maria Mădălina BUZĂRNESCU, Natura conflictului dintre exerciţiul libertăţii de exprimare şi cel al dreptului la viaţă privată

Cristina CASIAN, Cadrul metodologic general al cercetării accidentelor de muncă

Flaviu CIOPEC, Proceeds of crime. A case-study

Anett CSAKANY, Discussions on the notion and content of civil status

Mădălina-Cristina DĂNIŞOR, Justiţia ca termen median între responsabilitatea penală şi pedeapsă

Monica-Marcela DINU-BAKOŞ, First amendment to the U.S. Constitution. Due rights and freedoms. Comments and jurisprudence

Monica GHEORGHE, Rolul partenerilor sociali europeni în activitatea normativă la nivelul Uniunii Europene

Mihai GHIŢULESCU, Un experiment administrativ în România interbelică: directoratele ministeriale locale (1929-1931)

Aurelia GIDRO, Family and familial relationships in their general temporal evolution, with a particular interest in the carpatho-danubian area

Cristina ILIE GOGA, Perioada de început a sistemului punitiv. Studiu de caz: România

George Alexandru ILIE, Discuţii în legătură cu incapacităţile speciale de folosinţă ale persoanei fizice în lumina noului Cod civil

Sorina LUNGU, Evoluţia dreptului familiei în materia convenţiei matrimoniale din perspectivă politico-juridică

Constantin Adrian MANEA, Crimes against security and integrity systems and computer data in criminal current regulation

Florin Ion MANGU, Paza juridică asupra lucrului sau animalului

Daniel Vasile MARIN, Unele aspecte teoretice şi practice despre poprire

Ana MOCANU-SUCIU, Răspunderea funcţionarilor publici potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

Lavinia-Nicoleta NAIDIN (BRĂCĂCESCU), „Oferta” identităţii substanţiale a drepturilor consacrate în Convenţia europeană a drepturilor omului şi în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Viorica Cornelia NĂBĂDAN (GRĂJDEANU), Some contributions to civil contract definition

Raluca PAPADIMA, Recent developments in appraisal practice in connection with corporate acquisitions

Ioana-Celina PAŞCA, Modele de incriminare a activităţii organizaţiilor criminale, între armonizare şi diversitate

Gavril Miron POPESCU, Considerations regarding the separation of patrimonies between spouses under the provisions of the new Romanian Civil code

Manuela Elena POPESCU, Study on the recovery abroad of maintenance

Sergiu POPOVICI, Somaţia europeană de plată – mijloc transnaţional prin care creditorii pot obţine un titlu executoriu pe întreg teritoriul Uniunii Europene

Voicu PUŞCAŞU, Sancţionarea penală a încălcării dreptului la tăcere şi la neautoincriminare

Alexandra – Raisa ROŞCAN, The decisions of the Constitutional Court and High Court of Cassation and Justice in the field of the enforcement of the more favourable criminal law on the deeds on trial

Alexandra – Raisa ROŞCAN, An insight on legal issues regarding the crime of termination of life, imposed on the victim’s request

Alexandra RUSU, Noţiunea juridică de persoană. Evoluţii şi teorii

Adela TEODORESCU CALOTĂ, On linguistic “deficiencies” in the European “Leg[al] Division” § Part I: Generalities and Observations

Alin TRĂILESCU, Consideraţii în legătură cu subiectele obligaţiilor fiscale

Tudor-Vlad SFÂRLOG, The main evolutional reference points of copyright in the period between Antiquity and the Modern Age

Andreea-Teodora STĂNESCU, Contractul de furnizare în reglementarea Codului civil

Flaminia STÂRC-MECLEJAN, Principiul ”aplică sau explică”, un nou model de reglementare în materia RSC

Ioana Raluca SUCUTURDEAN (TONCEAN LUIERAN), Contribuţii la studiul dispoziţiilor legale privind capacitatea de exerciţiu a adoptatului

Cosmina Flavia ŞOFRAG (BOBAR), Daniel Remus BERLINGHER, General considerations on the exercise of parental authority in comparative law

Laurenţiu ŞONERIU, Rolul şi importanţa jurisdicţiilor speciale administrative

Cosmin VĂDUVA, The judicial authority in Romania – merely la bouche de la loi

Liviu-Alexandru VIOREL, Neconstituţionalitatea eliminării contradicto-rialităţii în soluţionarea cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru

Oana VOICA GUGA (NAGY), Aspecte privind condiţiile pentru admisibilitatea cererii de ordonanţă preşedinţială în actualul Cod de procedură civilă

Andrei ZARAFIU, Obligativitate şi oficialitate în noul sistem procesual penal român

Corina LUNGU, Issues in the use of the concepts of lexical borrowing and neologism

Raluca Laura DORNEAN PĂUNESCU, Apărarea principiului legalităţii pe calea excepţiei de nelegalitate în dreptul administrativ


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map