CUPRINS NR. 2 AN 2011

Abrevieri

I. STUDII

1. Drept privat

Codruţa HAGEANU, Modalităţi de stabilire a filiaţiei şi dovada acesteia în Codul civil

Nadia Cerasela ANIŢEI, Propunerea de Regulament privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

Călina JUGASTRU, Termenul – modalitate a obligaţiei, în reglementarea noului Cod civil

Monica GHEORGHE, Aspecte noi privind perioada de probă – clauză în contractul individual de muncă

Florin I. MANGU, Fapta ilicită – condiţie esenţială a antrenării răspunderii civile a personalului medical în temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Andreea Corina TÂRŞIA, Profesioniştii şi normele de drept comercial ale noului Cod civil

Ioana IONESCU, Clauzele accesorii care pot forma conţinutul neobligatoriu al unei promisiuni bilaterale de vânzare în lumina noului Cod civil român

Luminiţa TULEAŞCĂ, Receptarea trustului în Codul civil român

Codruţa E. MANGU, Problema sancţiunii şi a riscurilor în materia vânzării lucrului altuia

Mihaela Adriana OPRESCU, Contractul de agenţie (II)

Augusta Alexandrina BORA, Voinţa juridică între tradiţie şi modernitate în prevederile Codului civil

2. Drept judiciar privat

Beata SAGAN, Limitation on the ownership right in the polish investment – constructional process. Chosen issues

3. Drept public

Bogdan AURESCU, Felix ZAHARIA, Science, Technology and Environmental Law

Anda SANTAI, Individualizarea pedepsei în concepţia lui Raymond Saleilles

Emanuel TĂVALĂ, Competenţa rationae materiae a instanţelor eclesiale din Evul mediu românesc

Laurenţiu ŞONERIU, Efectele hotărârilor preliminare pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în materia taxei de poluare instituite de O. U. G nr. 50/2008


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map