CUPRINS NR. 2 AN 2015

I. STUDII

1. Drept privat

Ioan LEŞ, „Revolta” Curţii Constituţionale împotriva Codului de procedură civilă

Sidard Antonio Rodriguez JIMENEZ, La apelacion contra la sentencia arbitral en el derecho comparado

Ianfred SILBERSTEIN, Specificitatea reglementării falimentului instituţiilor de credit

Călina JUGASTRU, Refuzul recunoaşterii hotărârii străine – analiza cazurilor reglementate de noul Cod de procedură civilă

Verginel LOZNEANU, Proceduri speciale conform noului Cod de procedură civilă – punerea sub interdicţie judecătorească şi declararea morţii

Cornelia MUNTEANU, Reflecţii privind unele categorii de bunuri şi corelaţiile dintre ele: res genera, bunuri fungibile şi bunuri consumptibile

Sebastian BODU, Guvernanţa corporativă şi responsabilitatea socială corporativă

Ana Maria CORDOŞ, Obligaţia părintească de întreţinere în dreptul austriac

Alexandru Marian BARBU, Oportunitatea implementării curţilor cu juraţi în România. Realităţi şi dezbateri

1. Drept public

Bianca SELEJAN GUŢAN, Curtea Constituţională şi instanţele judecătoreşti în România: cooperare sau conflict?

Laura Maria CRĂCIUNEAN, Responsabilitatea de a proteja: delimitări conceptuale

Cristina ONEŢ, Auditul public intern

Władysław Piotr WLAŹLAK, Ewa LENIART, The Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes Against the Polish Nation as an Organ of the State Administration

Emanuel TĂVALĂ, Religia la locul de muncă în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Marius Ioan ARON, Concursul de infracţiuni şi infracţiunea continuată în noul Cod penal. Consecinţele aplicării acestora în cazul infracţiunii prevăzute de art. 90 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

II. JURISPRUDENŢĂ ADNOTATĂ

Gheorghe COMĂNIŢĂ, Inexistenţa răspunderii pentru evicţiune în ipoteza unui contract de vânzare anulat

III. RESTITUTIO

Cour Permanente de Justice Internationale (Laura Maria CRĂCIUNEAN)

IV. ACTA INFORMAŢII

Constitutional Courts and Ordinary Courts: cooperation or conflict? 17th International Congress on European and Comparative Constitutional Law, Regensburg, 2015 (Bianca SELEJAN GUŢAN)


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map