Start | Indicaţii pentru autori | Indicaţii pentru recenzori | Abonamente | Contact

Citiţi:

Volum 36, 2015 |Rezumat
Volum 35, 2014
*Rezumat
Volum 34, 2014
|Rezumat
Volum 33, 2013 |Rezumat
Volume 32, 2013
*Rezumat
Volume 31, 2012|Rezumat
Volume 30, 2012
|Rezumat
Volume 29, 2011|Rezumat
Volume 28, 2011|Rezumat
Volum 27, 2010
|Rezumat
Volum 26, 2010 |Rezumat
Volum 25, 2009 |Rezumat
Volum 24, 2008 |Rezumat
Volum 22/23, 2007
Volum 22 I, 2007

Volum 20/21, 2006
Volum 19/2005
Volum 17/18, 2004
Volum Monografii
Volum 15/16, 2001
Volum 13/14, 2000
Volum 12, 2000
Volum 11, 1999
Volum 10, 1999
Volum 8/9, 1998
Volum 7, 1997
Volum 6, 1997
Volum 5, 1996
Volum 4, 1996
Volum 3, 1995
Volum 2, 1995
Volum 1, 1993

ISSN 1454-5144

Publicaţia apare bianual.


 
Indexare īn baze de date ştiinţifice:

INDEX COPERNICUS

EBSCO

SCIPIO

 
 

Contributii Germanistice
(Indexata pe lista CNCSIS la categoria B+, Nr. crt. 135 - cod 350)

Editata de Catedra de Germanistica a
Facultatii de Litere si Arte din cadrul
Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu
sub patronajul
Centrului pentru cercetare filologica si interculturala

Prof. univ. dr. Maria Sass
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibi
u

Scrisori, articole sau cărţi rugăm să fie trimise la următoarea adresă:

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
Facultatea de Litere si Arte
Catedra de Germanistica
B-dul Victoriei 5-7
550024 Sibiu / Romānia

Tel.: (+4)0269/215556 – 217

Fax: (+4)0269/217887

E-mail: sass_maria@yahoo.co.uk

http://reviste.ulbsibiu.ro/gb/

Copyright © 2010 Catedra de Germanistica a Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu.