Reguli de redactare

Revista “Studia Securitatis” (ISSN 1843-1925) este o publicație academică cu o frecvență de apariție de trei ori pe an, propunând studii din domeniile securității internaționale, naționale, comunitare și private, precum și analize de securitate militară, economică, socială, politică, ș.a.

Recomandăm autorilor să propună articole ce abordează domeniile menționate mai sus, precum și alte analize ale unor tematici particulare de securitate.

CopertaStudia

Specificații generale

  • Propunerile de articole sunt recepționate în forma electronică la adresa eugen.strautiu@ulbsibiu.ro .
  • Articolele trebuie să cuprindă între 4000 și 10000 cuvinte (6-15 pagini), redactate în limbile română sau engleză.
  • Fiecare articol trebuie să conțină:
    • un abstract (150-200 cuvinte), în limba engleză;
    • până la cinci cuvinte cheie, în limba engleză.

Vă sugerăm sa consultați un vorbitor nativ sau un specialist în limba engleză, în ceea ce privește fluența textului dumneavoastră.

*Facem următoarele precizări de politică editorială:

  1. În cazul în care un articol are mai mulți autori, ordinea acestora va fi decisă în funcție de titlul științific și gradul didactic al autorilor, în ordine descrescătoare. În caz de egalitate, ordinea va fi cea alfabetică, după numele de familie al autorului
  2. În cazul în care autorii au apartenența instituționala la Facultatea de Știinte Socio-Umane, Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate (în calitate de profesori titulari, profesori asociați, masteranzi, absolvenți ai unui program de master, studenți sau absolvenți de studii de licență), această calitate va figura ÎN MOD OBLIGATORIU ca afiliere în caseta tehnică. Autorul are posibilitatea de a afirma o altă calitate (și numai una), care va fi așezată DUPĂ APARTENENȚA LA DRISPSS. Aceasta va figura în forma tiparită a articolului NUMAI DACĂ ESTE RELEVANTĂ PENTRU DOMENIUL REVISTEI – iar decizia cu privire la aceasta relevanță aparține a comitetului de redacție.
  3. Nu se va publica mai mult de un articol/autor într-un număr al revistei.

Îndrumari de stil

Revista ”Studia Securitatis” utilizează următoarele reguli de editare:

Page Settings Format: 9.25”/6.5”; Margini: top, bottom, right: 0,6”; Left: 08”
Article Title Litere majuscule; size 12; bold; la centru
Author name Size 12 aliniat la dreapta; inițiala prenumelui cu majusculă, italic şi bold; numele cu majuscule, italic şi bold
Affiliation Size 11; aliniat la dreapta; italic şi bold
Abstract Size 11; italic; justify; spaţiere la un rând
Keywords Size 11; justify; bold
Text Size 11; justify; spaţiere la un rând
Tables Must be preceded by a title, reference to the table must be made in round brackets (Table 1);
Charts and figures Must be clearly so as to be legible in black and white printing, must be accompanied by a title (size 10), referring to graphs and figures must be done in round brackets (Figure 1);
Formulas and equations Must be numbered consecutively in parentheses: (1), (2) etc.
Bibliographical notes Must be arranged in the bottom of the page (footnotes) numbered in ascending order, size 10, justify, for example: 

Ioan Ștefănescu, Mihai Popa, Instituții europene, Humanitas, București, 2009, p. 13

Bibliography Must be arranged in alphabetical order at the end of the document, for example: 

Ștefănescu, Ioan; Popa, Mihai, Instituții europene, Humanitas, București, 2009