CUPRINS NR. 1-2 AN 2005

Abrevieri
Gânduri de început


I. STUDII

1. Drept privat

Radu-Gheorghe GEAMĂNU, INCOTERMS 2000. Importanţa modalităţii de transport (IV)  (Rezumat/Abstract)

Claudia ROŞU, Iulia NISTOR, Expertiza – act doveditor al dreptului de proprietate în cadrul procedurii instituite prin Legea nr.10/2001 (Rezumat/Abstract)

Codruţa HAGEANU, Scurte consideraţii privind acţiunea în evacuare (Rezumat/Abstract)

Viorica DUMITRACHE, Despre natura juridică a promisiunii unilaterale de vânzare (Rezumat/Abstract)

Nicolae PUŞCAŞ, Consideraţii relative la dreptul de preempţiune reglementat de Ordonanţa de Urgenţă nr.226 din 24 noiembrie 2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră (Rezumat/Abstract)

Cornelia MUNTEANU, Consideraţii privind servituţile de utilitate publică (Rezumat/Abstract)

Monica GHEORGHE, Reglementarea conflictelor de muncă (Rezumat/Abstract)

Traian LASZLO, The Cheque Formalism (Rezumat/Abstract)

Raluca LAZĂR, Consideraţii generale privind concurenţa, practicile anticoncurenţiale şi concentrările economice (Rezumat/Abstract)

 2. Drept public

Gilbert GORNIG, Ioana RUSU, Gleichberechtigung in der Europäischen Gemeinschaft/ Principiul tratamentului egal în dreptul comunitar (traducere în limba română Ioana RUSU)(Rezumat/Abstract)

Constantin BUTIUC, Unele trăsături ale sistemului sancţionator penal în cazul persoanelor juridice (Rezumat/Abstract)

Manuel GUŢAN, Dreptul roman – un fundament pentru un drept european unificat? (I) (Rezumat/Abstract)

Daiana Maura VESMAŞ, Comunitatea Europeană – o comunitate juridică (Rezumat/Abstract)

Cristina ONEŢ, Unele consideraţii privind natura juridică a titlurilor de creanţă fiscală în lumina noilor reglementări cuprinse în Codul de procedură fiscală (Rezumat/Abstract)

Ion POIANĂ, Modalităţi de contrafacere şi falsificare a pieselor filatelice. Urme ce pot fi identificate prin examinări criminalistice (III) (Rezumat/Abstract)

Laura-Maria CRĂCIUNEAN, Libertăţi publice şi drepturi fundamentale  prevăzute de Constituţia Marelui Ducat de Luxemburg (Rezumat/Abstract)

II. DREPTUL INTERNETULUI

Thibault VERBIEST, Loi pour la confiance dans l´économie Numérique: examen du nouveau régime du commerce électronique (Rezumat/Abstract)

Călina JUGASTRU, Le commerce électronique et la protection de la vie privée dans le système juridique roumain(Rezumat/Abstract)

Ştefan OLARU, Spam-ul – aspecte legislative şi jurisprudenţiale (Rezumat/Abstract)

III. ACTE NORMATIVE NOI

Ioan Marcel RUSU, Reglementarea adopţiei potrivit Legii nr.273/2004 (II) (Rezumat/Abstract)

IV. JURISPRUDENŢĂ REZUMATĂ

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, selecţie şi rezumat Bianca SELEJAN-GUŢAN

Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, selecţie şi rezumat Codruţa HAGEANU şi Viorica DUMITRACHE

Jurisprudenţa Curţii de Apel Galaţi pe anul 2005 în materie comercială, selecţie şi rezumat Alexandrina ZAHARIA

V. JURISPRUDENŢĂ ADNOTATĂ

Mircea Sandu BĂDILĂ, Reproducere şi difuzare fără drept a unei opere. Infracţiuni distincte sau infracţiune unică. Confiscare specială. Obligare la despăgubiri

Vasile VIDRIGHIN, Instituirea sechestrului asigurator asupra bunului aparţinând altei persoane decât inculpatul. Plânrome împotriva măsurii. Ridicarea sechestrului asigurator şi restituirea bunului

VI. RECENZII

Cristian Larroumet,  Les biens. Droits réels principaux, 4 édition, Economica, Paris, 2004, 640 p.   (Ovidiu UNGUREANU)

Olivier Duhamel, Pour l’Europe. La Constitution européenne expliquée et commentée, Editions du Seuil, Paris, 2005, 393 p. (Bianca SELEJAN-GUŢAN)

Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Drepturile reale, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005, 440 p. (Claudiu Nicolae BĂRA)

Daniel C. Vaughan-Whitehead, EU enlargement versus social Europe? The uncertain future of the european social model, Cheltenham/Northampton, 2003, 567 p. (Daiana Maura VESMAŞ)
Gerard Cornu,Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, 11 édition, Montchrestien, Paris, 2003, 729 p. (Cornelia MUNTEANU)

Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Droit civil. Les biens, Defrénois, Paris, 2004, 379 p. (Laura-Maria CRĂCIUNEAN)

VII. ACTA INFORMAŢII

Adrian CIRCA, Hexagonul Facultăţilor de Drept, Ediţia Sibiu, 2005

Bianca SELEJAN-GUŢAN, Le Concours Européen des Droits de l´Homme René Cassin, XXIème édition, Strasbourg, 28 mars-1 avril 2005

Anamaria COSTACHE, Raluca HARHĂTĂ, Loredana PRODAN, Les droits et les libertés fondamentales des personnes aliénées – thème du Concours Européen des Droits de l´Homme René Cassin, XXIème édition, Strasbourg, 2005


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map