ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS (ActaTS) este o revistă științifică internațională dedicată avansării și diseminării cunoștințelor științifice privind arheologia, istoria antică, istoria medievală, antropologia. Este un jurnal internațional cu acces deschis publicat o dată pe an numai în limba engleză. Primul număr a apărut în anul 2002 cu studii dedicate preistoriei, arheologiei daco-romane și arheologiei și istoriei medievale publicate în limba română. Începând din anul 2006 (ActaTS, nr. V) întregul conținut este publicat în limbă străină, preponderent în limba engleză. Revista Acta Terrae Septemcastrensis este o publicaţie de nişă, cu caracter ştiinţific, axată pe publicarea studiilor care au ca subiect principal patrimoniu arheologic şi istoric, cu centrare pe zona Transilvaniei.

Revista „ActaTS” reprezintă un forum internațional pentru diseminarea cunoștințelor științifice privind științele arheologiei și disciplinele academice conexe, acoperind toate aspectele științifice ale arheologiei și istoriei antice și medievale, cum ar fi: preistorie, istorie și arheologie romană, perioada post-romană, istoria și arheologia medievală timpurie, arheologia bisericească, arheologia funerară, arheologia mediului, arheologia peisajului, antropologia. Jurnalul este conceput pentru a facilita schimbul de idei între cercetători din diferite țări din întreaga lume. „ActaTS” stabilește un standard ridicat pentru conținutul său. Are o bună calitate a publicării în format electronic și tipărit.

ActaTR acordă o atenție deosebită diseminării cercetării patrimoniului material și imaterial, a istoriei sociale și culturale. Revista încurajează cercetarea interdisciplinară și colaborarea deschisă cu cercetători români și străini, în special pe teme specifice istoriei Europei Centrale și de Sud-Est. Redacția și comitetul editorial sunt formate din specialiști de renume național și internațional, iar evaluatorii/recenzorii săi sunt selectați cu atenție dintre experți în domeniu, atât din țară, cât și din străinătate.

“ActaTS” acceptă articole de recenzie, articole științifice originale, scurte comunicări, rapoarte de caz, din domeniul istoriei și arheologiei. Toate articolele din „ActaTS” sunt publicate mai întâi sub formă tipărită, fiind editată și publicată de 18 ani, fără întrerupere, sub egida Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, iar de trei ani (începând din 2018) a intrat sub egida Centrului de cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale ce funcționează în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu.

Acta Terrae Septemcastrensis este inclusă în baze de date internaţionale

European Reference Index for the Humanities and Social Siencies ERIH PLUS

Index Copernicus (link https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=26470&journalId=38165
SCIENDO (link https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002factatr$002factatr-overview.xml

Platforma editorială SCIPIO.

Revista apare anual.